Privacy policy - Newsletter

En acceptar les presents condicions, termes i polítiques i, en especial, en enviar l'usuari les seves dades de caràcter personal a CASA DELFIN, S.A., aquest consent expressament que CASA DELFIN, S.A. realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que indiqui el contrari a l'hora de contractar o subscriure qualsevol producte i/o servei de CASA DELFIN, S.A. o com a resultat d'una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat:

  • L'enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en paper, informant els usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l'activitat comercial de CASA DELFIN, S.A..
  • L'enviament de comunicacions comercials per via electrònica, informant els usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de CASA DELFIN, S.A. iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d'interès per l'usuari.
  • La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

Sense perjudici del que s'ha esmentat anteriorment, no es considerarà comunicació comercial i/o publicitària tota aquella informació enviada per CASA DELFIN, S.A. -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris de CASA DELFIN, S.A. amb la finalitat de dur a terme, executar i/o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada per l'usuari -tot i que no hagués estat subscrita per mitjans electrònics- i totes les altres tasques, accions i/o activitats derivades de la relació contractual i/o comercial.

L'interessat podrà revocar el seu consentiment a la recepció de comunicacions comercials, enviant una carta a CASA DELFIN, S.A., al domicili POL. IND. LA CANALETA, Par. 4, 25300 TÀRREGA, (Lleida) o per correu electrònic a l'adreça casadelfin(ELIMINAR)@casadelfin.com amb l'assumpte "BAIXA".