Política de privacitat - Petició de pressupost

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, mitjançant aquesta clàusula se l'informa que les dades de caràcter personal que faciliti a CASA DELFIN, S.A., en virtut de l'actual proposta a través d'aquest formulari, així com aquelles que subministri en el futur, s'incorporaran a un fitxer titularitat d'aquesta última.

La finalitat del tractament de les seves dades serà el manteniment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual que, en el marc de la prestació dels serveis, mantingui amb CASA DELFIN, S.A. així com per remetre-li comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs l'enviament per correu postal, a través d'una trucada de telèfon (ja sigui amb o sense intervenció humana), per fax, correu electrònic o qualsevol mitjà de comunicació electrònica equivalent sobre productes i serveis propis que puguin ser del seu interès.

En virtut de l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CASA DELFIN, S.A. es compromet a mantenir la més estricta confidencialitat sobre la informació i/o documentació a la qual tingui accés, podent utilitzar-la només pels usos previstos a la relació contractual vigent. Tampoc podrà divulgar o posar en coneixement de tercers aquesta informació sense el seu previ consentiment.

CASA DELFIN, S.A. es responsabilitza de tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin, en virtut del que s'estableix en el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RD1720/2007).

De la mateixa manera, es compromet a tenir tots els fitxers necessaris registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i a tenir documentats i implementats tan el Document de Seguretat com els procediments de seguretat, segons estableix l'anomenat Reglament.

Tot el personal de CASA DELFIN, S.A. tindrà coneixement de la normativa en matèria de LOPD en el moment en què procedeixi a tractar la informació propietat del client

Un cop acabada la prestació contractual, les dades de caràcter personal i altra informació li serà retornada o destruïda, segons s'hagi acordat.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s'escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit, tot indicant les seves dades personals a CASA DELFIN, S.A., al domicili POL. IND. LA CANALETA, Par. 4, 25300 TÀRREGA, (Lleida) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a casadelfin(ELIMINAR)@casadelfin.com.