Productes Taula > CUBERTERIA

COBERTERIA TAULA

1001-CUCHILLO MESA.COMAS

REFERÈNCIA

0521014

COMAS
UNITATS CAIXA

12

DISPONIBILITAT

Immediata

1001-CUCHILLO MESA.COMAS

REFERÈNCIA

0521014

COMAS
UNITATS CAIXA

12

DISPONIBILITAT

Immediata