Productes Taula > CUBERTERIA

COBERTERIA TAULA

1001-CUCHILLO POSTRE.COMAS

REFERÈNCIA

0515056

COMAS
UNITATS CAIXA

12

DISPONIBILITAT

Immediata

1001-CUCHILLO POSTRE.COMAS

REFERÈNCIA

0515056

COMAS
UNITATS CAIXA

12

DISPONIBILITAT

Immediata