Productes Taula > CUBERTERIA

COBERTERIA TAULA

TREVISO-TENEDOR MESA 4MM.BRAMONIX

REFERÈNCIA

1800911

PINTI/BRAMONIX
UNITATS CAIXA

12

DISPONIBILITAT

Immediata

TREVISO-TENEDOR MESA 4MM.BRAMONIX

REFERÈNCIA

1800911

PINTI/BRAMONIX
UNITATS CAIXA

12

DISPONIBILITAT

Immediata