Productes Taula > CUBERTERIA

COBERTERIA TAULA

JUEM-CUCHILLO LUNCH MBC.DISHLINE

REFERÈNCIA

0402542

DISHLINE
UNITATS CAIXA

12

DISPONIBILITAT

Immediata

JUEM-CUCHILLO LUNCH MBC.DISHLINE

REFERÈNCIA

0402542

DISHLINE
UNITATS CAIXA

12

DISPONIBILITAT

Immediata